Prepared Environment

Persekitaran adalah antara aspek yang penting dalam membina perkembangan kanak-kanak selain memahami kanak-kanak itu sendiri dan juga peranan golongan dewasa. Ini bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pendedahan secukupnya sejak dari awal terutamanya usia 3-6 tahun.

“Education is a natural process spontaneously carried out by the human individual. It is acquired not by listening to words, but by experiences upon the environment”

Dr Maria Montessori

Topik

  • Ciri-ciri Persekitaran Montessori
  • Ruang memenuhi kehendak kanak-kanak
  • Barang dan material berkaitan

Pakej

  • Akses tanpa had kepada video kursus mengikut topik (1.5 jam).
  • Printables berkaitan.
  • Senarai sumber rujukan.

Syarat Pendaftaran

Peserta hendaklah terlebih dahulu menyertai kursus berikut sebelum mendaftar kursus ini.

Child Development