Author: baytzuhr

Activities at Home

Pemfokusan kepada aktiviti berdasarkan kurikulum Montessori untuk kanak-kanak berusia 0-6 tahun (First Plane) mengikut kesesuaian dan tahap perkembangan mereka. Subjek-subjek utama diperkenalkan beserta aktiviti dan …

Montessori at Home

Pengenalan kepada prinsip Montessori dan tahap perkembangan kanak-kanak. Peranan golongan dewasa dalam perkembangan kanak-kanak di bawah 6 tahun juga sangat dititikberatkan. Persekitaran adalah antara aspek …