Author: baytzuhr

Curriculum Overview

Pemfokusan kepada kurikulum yang berkesan khusus untuk kanak-kanak berusia 2.5-6 tahun mengikut kesesuaian dan tahap perkembangan mereka. Lima (5) subjek utama diperkenalkan secara umum beserta …

Prepared Environment

Persekitaran adalah antara aspek yang penting dalam membina perkembangan kanak-kanak selain memahami kanak-kanak itu sendiri dan juga peranan golongan dewasa. Ini bagi membolehkan kanak-kanak mendapat …

Child Development

Pengenalan kepada prinsip Montessori dan tahap perkembangan kanak-kanak. Peranan golongan dewasa dalam perkembangan kanak-kanak di bawah 6 tahun juga adalah sangat signifikan. “The child’s conquests …