Montessori at Home

Pengenalan kepada prinsip Montessori dan tahap perkembangan kanak-kanak. Peranan golongan dewasa dalam perkembangan kanak-kanak di bawah 6 tahun juga sangat dititikberatkan.

Persekitaran adalah antara aspek yang penting dalam membina perkembangan kanak-kanak terutamanya bermula dari rumah. Ini bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pendedahan secukupnya sejak dari awal.

“The child’s conquests of independence are the basic steps in what is called ‘natural development”

Dr Maria Montessori

Topik

  • Sejarah Kaedah Montessori
  • Four Planes of Development
  • Absorbent Mind
  • Sensitive Period
  • Peranan dewasa dalam perkembangan kanak-kanak
  • Ciri-ciri Persekitaran Montessori
  • Ruang memenuhi kehendak kanak-kanak

Pakej

  • Akses tanpa had kepada video kursus mengikut topik (~200 minit).
  • Printables berkaitan.
  • Senarai sumber rujukan.